Budsjettspørsmål

Søk i spørsmål og svar

Begrens listen på kategori
Begrens listen på parti
SorteringOversikt over alle spørsmål

 • Svar på spørsmål 45 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Mva.-fritak for persontransport Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 44 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Redusere lav mva.-sats Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 41 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Mva.-fritak for vanlige sykler Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 42 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Mva.-fritak for kollektivreiser Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 40 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Mva.-fritak for elsykler Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 39 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Mva.-fritak for økologisk mat unntatt økologisk kjøtt (alminnelig sats) Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 38 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Mva.-fritak for økologisk mat unntatt økologisk kjøtt (redusert sats) Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 37 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Mva.-fritak for økologisk mat Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 27 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Proveny- og klimaeffekt ved å øke grunnavgiften på mineralolje Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 16 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Fradrag for gaver til frivillige organisasjoner Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 12 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Økt samlet grense i BSU Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 5 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Endringer i trinnskatt kombinert med spørsmål nr. 3 og 4 Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 997 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 16.10.2019
  Endre satsene i reisefradraget Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 996 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 16.10.2019
  Redusere bunnbeløpet i reisefradraget Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 995 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 16.10.2019
  Redusere bunnbeløpet i reisefradraget Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 981 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 16.10.2019
  Inntektsbortfall eiendomsskatt Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 925 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 16.10.2019
  Oppheve fritak for avgift på utslipp av NOx for fartøy, luftfartøy og fiske i internasjonalt farvann Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 57 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019

  Økt veibruksavgift på bensin

  Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 535 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 16.10.2019

  prog. formuesskatt

  Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 25 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 07.10.2019

  Endringer i foreldrefradraget

  Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 116 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 10.10.2019

  Skatte- og avgiftsendringer 2014-2020

  Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 994 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 16.10.2019

  Samlede endringer i reisefradraget 2013-2020

  Publisert: 22.10.2019 08:30

  Hva er samlet proveny av endringer i reisefradraget siden 2013 til og med 2020? Ber om en tabell med endringer år for år.

  2020: I budsjettet for 2020 foreslås det å videreføre satsene i reiseavstandsmodellen nominelt og å justere bunnbeløpet med anslått prisvekst. Anslått provenyvirkning av å nominelt videreføre satsene i reiseavstandsmodellen er om lag 42 mill. kroner påløpt og 34 mill. kroner bokført i 2020 regnet i forhold til referansesystemet for 2020.

  I budsjettet for 2020 er det videre foreslått at den øvre grensen på 97 000 kroner i reisefradraget ikke skal gjelde ved arbeidsgivers dekning av pendleres besøksreiser med fly innenfor EØS. Det er foreslått at endringen skal få virkning fra og med inntektsåret 2019. I budsjettet for 2019 ble det ikke budsjettert med økte skatteinntekter av endringen i reglene for arbeidsgivers dekning av reiseutgifter. Dermed er det heller ikke i 2020-budsjettet budsjettert med provenyvirkningen av å reversere begrensningen av arbeidsgivers skattefrie dekning av dokumenterte utgifter til pendleres besøksreiser med fly innenfor EØS.

  2019: Det ble innført en øvre beløpsgrense i reisefradraget på 97 000 kroner. Grensen erstattet den øvre kilometergrensen som gjaldt i reiseavstandsmodellen og beløpsgrensen for reiser til hjem utenfor EØS. Utgifter til flybilletter, bom og ferge er omfattet av den nye beløpsgrensen. Anslått provenyøkning av å innføre en øvre beløpsgrense i reisefradraget var om lag 15 mill. kroner påløpt og 12 mill. kroner bokført i 2019 regnet i forhold til referansesystemet for 2019.

  Satsene i reiseavstandsmodellen ble videreført nominelt, og bunnbeløpet ble økt med anslått prisvekst fra 22 350 kroner til 22 700 kroner. Anslått provenyøkning av å nominelt videreføre satsene i reiseavstandsmodellen var om lag 30 mill. kroner bokført og om lag 24 mill. kroner bokført i 2019 regnet i forhold til referansesystemet for 2019.

  2018: Satsene i reiseavstandsmodellen ble videreført nominelt, og bunnbeløpet ble økt med anslått prisvekst fra 22 000 kroner til 22 350 kroner. Anslått provenyøkning av å nominelt videreføre satsene i reiseavstandsmodellen var om lag 31 mill. kroner påløpt og om lag 25 mill. kroner bokført i 2018 regnet i forhold til referansesystemet for 2018.

  2017: Satsene i reiseavstandsmodellen ble økt fra 1,50 og 0,70 kroner til 1,56 og 0,76 kroner. Bunnbeløpet ble videreført nominelt. Anslått provenytap av å øke satsene i reiseavstandsmodellen, og å videreføre bunnbeløpet nominelt var om lag 75 mill. kroner påløpt og 60 mill. kroner bokført i 2017 regnet i forhold til referansesystemet for 2017.

  2016: Satsene i reiseavstandsmodellen ble videreført nominelt, og bunnbeløpet ble økt fra 16 000 kroner til 22 000 kroner. Anslått provenyøkning av å videreføre satsene i reiseavstandsmodellen nominelt var om lag 81 mill. kroner påløpt og om lag 65 mill. kroner bokført i 2016. Anslått provenyøkning av å øke bunnbeløpet var om lag 475 mill. kroner påløpt og 380 mill. kroner bokført i 2016. Anslagene ble regnet i forhold til referansesystemet for 2016.

  2015: Satsene i reiseavstandsmodellen ble videreført nominelt, og bunnbeløpet ble økt fra 15 000 kroner til 16 000 kroner. Anslått provenyøkning av å videreføre satsene i reiseavstandsmodellen nominelt og å øke bunnbeløpet var om lag 137 mill. kroner påløpt og om lag 109 mill. kroner bokført i 2015 regnet i forhold til referansesystemet for 2015.

  2014: Det ble innført en øvre beløpsgrense på 75 000 km i året i reiseavstandsmodellen og en beløpsgrense på 92 500 kroner for besøksreiser til hjem utenfor EØS. Videre ble det bestemt at reiseavstandsmodellen ikke skal gjelde for reiser til land utenfor EØS-området. Anslått provenyøkning av å innføre grenser i reisefradraget var 15 mill. kroner påløpt og 12 mill. kroner bokført i 2014 regnet i forhold til referansesystemet for 2014.

  Satsene i reiseavstandsmodellen ble videreført nominelt. Bunnbeløpet i reisefradraget ble justert fra 13 950 kroner til 15 000 kroner. Anslått provenyøkning av å videreføre satsene nominelt og å øke bunnbeløpet var om lag 154 mill. kroner påløpt og om lag 123 mill. kroner bokført i 2014 regnet i forhold til referansesystemet for 2014.

  2013: Satsene og bunnbeløpet i reisefradraget var på 1,50/0,70 kroner og 13 950 kroner.

  Tabell 1 oppsummerer anslåtte provenyvirkninger i det enkelte budsjett av endringer i reisefradraget i perioden 2014-2020. Anslagene er i løpende mill. kroner.

  Tabell 1 Samlede provenyvirkninger av endringer i reisefradraget. 2014-2019. Negative tall er skattelettelse. Mill. kroner

  År Sum skatteskjerpelser
  2020

  Påløpt: 42

  Bokført: 34

  2019

  Påløpt: 45

  Bokført: 36

  2018

  Påløpt: 31

  Bokført: 25

  2017

  Påløpt: -751

  Bokført: -60

  2016

  Påløpt: 556

  Bokført: 445

  2015

  Påløpt: 137

  Bokført: 109

  2014

  Påløpt: 169

  Bokført: 135

  1 Dette er netto og inkluderer skjerpelse ved nominell videreføring av bunnbeløp.

  Kilde: Finansdepartementet.

 • Svar på spørsmål 311 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 16.10.2019

  Skattefunn - Fordeling på næringer

  Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 300 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2019
  Skattefunn - Begrensning til kjøp av FoU-tjenester innenfor EØS Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 299 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2019
  Skattefunn - Provenyeffekt av endringer Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 29 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 07.10.2019

  Endringer i reisefradraget

  Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 270 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 16.10.2019

  Provenyeffekt av pris- og lønnsvekstjustering av avgiften på tobakk og alkohol

  Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Korrigert svar på spørsmål 252 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 09.10.2019

  Oppheve fritak for grunnavgift på mineralolje i luftfarten

  Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 351 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 10.10.2019

  Foreldrefradrag

  Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 298 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2019
  Skattefunn - Provenyeffekt av endringer Publisert: 22.10.2019 08:29
 • Svar på spørsmål 297 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2019
  Skattefunn - Provenyeffekt av endringer Publisert: 22.10.2019 08:29
 • Svar på spørsmål 296 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2019
  Skattefunn - Skatteutgift per år Publisert: 22.10.2019 08:29
 • Svar på spørsmål 276 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2019
  Oppheve fritaket for grunnavgift på mineralolje i luftfarten Publisert: 22.10.2019 08:29
 • Svar på spørsmål 269 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 09.10.2019
  Returordning for kasserte fritidsbåter Publisert: 21.10.2019 15:58
 • Svar på spørsmål 268 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 09.10.2019
  Klimasats Publisert: 21.10.2019 15:58
 • Svar på spørsmål 265 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 09.10.2019
  Miljøkonsulent i kommunene Publisert: 21.10.2019 15:58
 • Svar på spørsmål 110 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 07.10.2019
  Økt statlig bidrag til kollektivprosjekter Publisert: 21.10.2019 15:58
 • Svar på spørsmål 109 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 07.10.2019
  Budsjettmessige konsekvenser av å øke statens bidrag til store kollektivprosjekter Publisert: 21.10.2019 15:58
 • Svar på spørsmål 81 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019

  Effekt på klimagassutslipp under programkategori 12.60

  Publisert: 21.10.2019 15:58
 • Svar på spørsmål 80 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019

  Effekt på klimagassutslipp under programkategori 12.30

  Publisert: 21.10.2019 15:58
 • Svar på spørsmål 65 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019

  Proveny- og klimaeffekt ved å øke CO2-avgiften for innenriks luftfart

  Publisert: 21.10.2019 15:17
 • Svar på spørsmål 86 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 07.10.2019
  Makspris kommunal kulturskole Publisert: 21.10.2019 14:36
 • Svar på spørsmål 170 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 11.10.2019

  Regionale helseforetak - kostnader for bruk av innleid personell

  Publisert: 21.10.2019 13:52
 • Svar på spørsmål 37 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 07.10.2019

  Befolkning og sysselsetting

  Publisert: 21.10.2019 13:51
 • Svar på spørsmål 316 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 16.10.2019
  Gaveforsterkningsordningen Publisert: 21.10.2019 13:47
 • Svar på spørsmål 156 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Gebyr for økologisk produksjon Publisert: 21.10.2019 13:47
 • Svar på spørsmål 145 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Rusarbeid - statlig finansierte sprøyterom Publisert: 21.10.2019 13:47
 • Svar på spørsmål 476 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2019
  Aktivitetsvekst i sykehusene - andel fra private aktører i fritt behandlingsvalg Publisert: 21.10.2019 13:47
 • Svar på spørsmål 428 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2019
  Folkehelse - mål om reduksjon av smittsomme sykdommer Publisert: 21.10.2019 13:47
 • Svar på spørsmål 409 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2019
  Private helseforsikringer - omsetningen fra 2005 og frem til 2019 Publisert: 21.10.2019 13:47