Budsjettspørsmål

Søk i spørsmål og svar

Begrens listen på kategori
Begrens listen på parti
SorteringOversikt over alle spørsmål

 • Svar på spørsmål 45 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Mva.-fritak for persontransport Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 44 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Redusere lav mva.-sats Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 41 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Mva.-fritak for vanlige sykler Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 42 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Mva.-fritak for kollektivreiser Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 40 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Mva.-fritak for elsykler Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 39 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Mva.-fritak for økologisk mat unntatt økologisk kjøtt (alminnelig sats) Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 38 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Mva.-fritak for økologisk mat unntatt økologisk kjøtt (redusert sats) Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 37 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Mva.-fritak for økologisk mat Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 27 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Proveny- og klimaeffekt ved å øke grunnavgiften på mineralolje Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 16 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Fradrag for gaver til frivillige organisasjoner Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 12 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Økt samlet grense i BSU Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 5 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Endringer i trinnskatt kombinert med spørsmål nr. 3 og 4 Publisert: 22.10.2019 08:30
  Hva er bokført og påløpt proveny, samt fordelingseffekt av de ulike forslagene til endringer i trinnskatten som er skissert i spørsmål 4 hvis fjerningen av trinnskattens trinn 1 og 2 erstattes av en modell der trinnskattens trinn 1 settes til 200 000, mens trinn 2 settes til 300 000.

  Det vises til svar på spørsmål 3 og 4 fra MDG.

  Tabell 1 viser anslått påløpt proveny av ulike kombinasjoner av personfradrag fra spørsmål 4 og trinnskatt fra spørsmål 3, samt innslagspunktene i tinn 1 og 2 oppgitt i dette spørsmålet, sammenlignet med regjeringens forslag for 2020. Det kan legges til grunn at den bokførte provenyvirkningen utgjør om lag 80 pst. av den påløpte. Tabell 2-5 viser anslått endring i skatt etter intervaller for bruttoinntekt for de samme kombinasjonene av personfradrag og trinnskatt.

  Beregningene er basert på Statistisk sentralbyrås skattemodell, LOTTE-Skatt. Datagrunnlaget for modellen er et utvalg fra Statistisk sentralbyrås inntektsstatistikk for husholdninger for 2017. Denne statistikken gir informasjon om sammensetningen av inntekt og formue for hele befolkningen. Datagrunnlaget er fremskrevet til 2020. Beregningene kan være usikre blant annet fordi datagrunnlaget ikke omfatter alle skattyterne og er sjablongmessig fremskrevet. Modellen tar heller ikke hensyn til mulige endringer i atferden som følge av endringer i skattereglene.

  Tabell 1 Påløpte provenyvirkninger av ulike kombinasjoner av personfradrag og trinnskatt. Sammenlignet med regjeringens forslag for 2020. Mill. kroner.

  PersonfradragTrinnskatt1
  a)b)c)
  60 000-6401 8454 330
  64 000-3 870-1 3851 100
  68 000-7 080-4 595-2 110
  72 000-10 265-7 780-5 295
  1. Trinnskatt som i spørsmål 3a)-3c), men hvor trinn 1 og 2 ikke fjernes. Innslagspunktene i trinn 1 og trinn 2 settes til hhv. 200 000 kroner og 300 000 kroner.

  Kilder: Finansdepartementet og SSB (LOTTE-Skatt).

  Tabell 2 Anslått endring i skatt etter intervaller for bruttoinntekt ved et personfradrag på 60 000 kroner og ulike alternativer for trinnskatten. Sammenlignet med regjeringens forslag for 2020. Kroner

  Bruttoinntekt, tusen kronerAntall personerGjennomsnittlig skatt i referansenAlternative endringer i trinnskatten1
  a)b)c)
  0-150518 6003 200-200-200-200
  150-200183 10011 400-1 000-1 000-1 000
  200-250295 10017 800-1 600-1 600-1 600
  250-300311 60034 400-2 500-2 500-2 500
  300-350343 40052 300-3 100-3 100-3 100
  350-400327 50069 600-3 200-3 200-3 200
  400-450323 60087 300-3 300-3 300-3 300
  450-500319 800103 800-3 300-3 300-3 300
  500-600559 500127 900-3 300-3 300-3 300
  600-750546 000168 200-2 600-2 300-2 100
  750-1000371 100244 2002 2004 0005 800
  Over 1 000305 200575 40024 90030 40035 900
  I alt4 404 500125 200-1004001 000
  1. Trinnskatt som i spørsmål 3a)-3c), men hvor trinn 1 og 2 ikke fjernes. Innslagspunktene i trinn 1 og trinn 2 settes til hhv. 200 000 kroner og 300 000 kroner.

  Kilder: Finansdepartementet og SSB (LOTTE-Skatt).

  Tabell 3 Anslått endring i skatt etter intervaller for bruttoinntekt ved et personfradrag på 64 000 kroner og ulike alternativer for trinnskatten. Sammenlignet med regjeringens forslag for 2020. Kroner

  Bruttoinntekt, tusen kronerAntall personerGjennomsnittlig skatt i referansenAlternative endringer i trinnskatten1
  a) b) c)
  0-150518 6003 200-3000-300
  150-200183 10011 400-1 400-1 400-1 400
  200-250295 10017 800-2 200-2 200-2 200
  250-300311 60034 400-3 300-3 300-3 300
  300-350343 40052 300-4 000-4 000-4 000
  350-400327 50069 600-4 100-4 100-4 100
  400-450323 60087 300-4 100-4 100-4 100
  450-500319 800103 800-4 200-4 200-4 200
  500-600559 500127 900-4 200-4 200-4 200
  600-750546 000168 200-3 500-3 200-3 000
  750-1000371 100244 2001 3003 1004 900
  Over 1 000305 200575 40024 00029 50035 000
  I alt4 404 500125 200-900-300300
  1. Trinnskatt som i spørsmål 3a)-3c), men hvor trinn 1 og 2 ikke fjernes. Innslagspunktene i trinn 1 og trinn 2 settes til hhv. 200 000 kroner og 300 000 kroner.

  Kilder: Finansdepartementet og SSB (LOTTE-Skatt).

  Tabell 4 Anslått endring i skatt etter intervaller for bruttoinntekt ved et personfradrag på 68 000 kroner og ulike alternativer for trinnskatten. Sammenlignet med regjeringens forslag for 2020. Kroner

  Bruttoinntekt, tusen kronerAntall personerGjennomsnittlig skatt i referansenAlternative endringer i trinnskatten1
  a) b) c)
  0-150518 6003 200-300-300-300
  150-200183 10011 400-1 800-1 800-1 800
  200-250295 10017 800-2 700-2 700-2 700
  250-300311 60034 400-4 100-4 100-4 100
  300-350343 40052 300-4 800-4 800-4 800
  350-400327 50069 600-5 000-5 000-5 000
  400-450323 60087 300-5 000-5 000-5 000
  450-500319 800103 800-5 000-5 000-5 000
  500-600559 500127 900-5 000-5 000-5 000
  600-750546 000168 200-4 300-4 100-3 900
  750-1000371 100244 2004002 2004 000
  Over 1 000305 200575 40023 20028 70034 200
  I alt4 404 500125 200-1 600-1 000-500
  1. Trinnskatt som i spørsmål 3a)-3c), men hvor trinn 1 og 2 ikke fjernes. Innslagspunktene i trinn 1 og trinn 2 settes til hhv. 200 000 kroner og 300 000 kroner.

  Kilder: Finansdepartementet og SSB (LOTTE-Skatt).

  Tabell 5 Anslått endring i skatt etter intervaller for bruttoinntekt ved et personfradrag på 72 000 kroner og ulike alternativer for trinnskatten. Sammenlignet med regjeringens forslag for 2020. Kroner

  Bruttoinntekt, tusen kronerAntall personerGjennomsnittlig skatt i referansenAlternative endringer i trinnskatten1
  a)b)c)
  0-150518 6003 200-400-400-400
  150-200183 10011 400-2 200-2 200-2 200
  200-250295 10017 800-3 300-3 300-3 300
  250-300311 60034 400-4 900-4 900-4 900
  300-350343 40052 300-5 700-5 700-5 700
  350-400327 50069 600-5 800-5 800-5 800
  400-450323 60087 300-5 900-5 900-5 900
  450-500319 800103 800-5 900-5 900-5 900
  500-600559 500127 900-5 900-5 900-5 900
  600-750546 000168 200-5 200-5 000-4 700
  750-1000371 100244 200-5001 4003 200
  Over 1 000305 200575 40022 30027 80033 300
  I alt4 404 500125 200-2 300-1 800-1 200
  1. Trinnskatt som i spørsmål 3a)-3c), men hvor trinn 1 og 2 ikke fjernes. Innslagspunktene i trinn 1 og trinn 2 settes til hhv. 200 000 kroner og 300 000 kroner.

  Kilder: Finansdepartementet og SSB (LOTTE-Skatt).

 • Svar på spørsmål 997 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 16.10.2019
  Endre satsene i reisefradraget Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 996 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 16.10.2019
  Redusere bunnbeløpet i reisefradraget Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 995 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 16.10.2019
  Redusere bunnbeløpet i reisefradraget Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 981 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 16.10.2019
  Inntektsbortfall eiendomsskatt Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 925 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 16.10.2019
  Oppheve fritak for avgift på utslipp av NOx for fartøy, luftfartøy og fiske i internasjonalt farvann Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 57 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019

  Økt veibruksavgift på bensin

  Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 535 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 16.10.2019

  prog. formuesskatt

  Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 25 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 07.10.2019

  Endringer i foreldrefradraget

  Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 116 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 10.10.2019

  Skatte- og avgiftsendringer 2014-2020

  Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 994 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 16.10.2019

  Samlede endringer i reisefradraget 2013-2020

  Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 311 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 16.10.2019

  Skattefunn - Fordeling på næringer

  Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 300 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2019
  Skattefunn - Begrensning til kjøp av FoU-tjenester innenfor EØS Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 299 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2019
  Skattefunn - Provenyeffekt av endringer Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 29 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 07.10.2019

  Endringer i reisefradraget

  Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 270 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 16.10.2019

  Provenyeffekt av pris- og lønnsvekstjustering av avgiften på tobakk og alkohol

  Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Korrigert svar på spørsmål 252 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 09.10.2019

  Oppheve fritak for grunnavgift på mineralolje i luftfarten

  Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 351 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 10.10.2019

  Foreldrefradrag

  Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 298 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2019
  Skattefunn - Provenyeffekt av endringer Publisert: 22.10.2019 08:29
 • Svar på spørsmål 297 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2019
  Skattefunn - Provenyeffekt av endringer Publisert: 22.10.2019 08:29
 • Svar på spørsmål 296 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2019
  Skattefunn - Skatteutgift per år Publisert: 22.10.2019 08:29
 • Svar på spørsmål 276 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2019
  Oppheve fritaket for grunnavgift på mineralolje i luftfarten Publisert: 22.10.2019 08:29
 • Svar på spørsmål 269 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 09.10.2019
  Returordning for kasserte fritidsbåter Publisert: 21.10.2019 15:58
 • Svar på spørsmål 268 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 09.10.2019
  Klimasats Publisert: 21.10.2019 15:58
 • Svar på spørsmål 265 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 09.10.2019
  Miljøkonsulent i kommunene Publisert: 21.10.2019 15:58
 • Svar på spørsmål 110 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 07.10.2019
  Økt statlig bidrag til kollektivprosjekter Publisert: 21.10.2019 15:58
 • Svar på spørsmål 109 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 07.10.2019
  Budsjettmessige konsekvenser av å øke statens bidrag til store kollektivprosjekter Publisert: 21.10.2019 15:58
 • Svar på spørsmål 81 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019

  Effekt på klimagassutslipp under programkategori 12.60

  Publisert: 21.10.2019 15:58
 • Svar på spørsmål 80 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019

  Effekt på klimagassutslipp under programkategori 12.30

  Publisert: 21.10.2019 15:58
 • Svar på spørsmål 65 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019

  Proveny- og klimaeffekt ved å øke CO2-avgiften for innenriks luftfart

  Publisert: 21.10.2019 15:17
 • Svar på spørsmål 86 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 07.10.2019
  Makspris kommunal kulturskole Publisert: 21.10.2019 14:36
 • Svar på spørsmål 170 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 11.10.2019

  Regionale helseforetak - kostnader for bruk av innleid personell

  Publisert: 21.10.2019 13:52
 • Svar på spørsmål 37 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 07.10.2019

  Befolkning og sysselsetting

  Publisert: 21.10.2019 13:51
 • Svar på spørsmål 316 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 16.10.2019
  Gaveforsterkningsordningen Publisert: 21.10.2019 13:47
 • Svar på spørsmål 156 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Gebyr for økologisk produksjon Publisert: 21.10.2019 13:47
 • Svar på spørsmål 145 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Rusarbeid - statlig finansierte sprøyterom Publisert: 21.10.2019 13:47
 • Svar på spørsmål 476 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2019
  Aktivitetsvekst i sykehusene - andel fra private aktører i fritt behandlingsvalg Publisert: 21.10.2019 13:47
 • Svar på spørsmål 428 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2019
  Folkehelse - mål om reduksjon av smittsomme sykdommer Publisert: 21.10.2019 13:47
 • Svar på spørsmål 409 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2019
  Private helseforsikringer - omsetningen fra 2005 og frem til 2019 Publisert: 21.10.2019 13:47