Budsjettspørsmål

Søk i spørsmål og svar

Begrens listen på kategori
Begrens listen på parti
SorteringOversikt over alle spørsmål

 • Svar på spørsmål 45 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Mva.-fritak for persontransport Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 44 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Redusere lav mva.-sats Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 41 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Mva.-fritak for vanlige sykler Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 42 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Mva.-fritak for kollektivreiser Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 40 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Mva.-fritak for elsykler Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 39 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Mva.-fritak for økologisk mat unntatt økologisk kjøtt (alminnelig sats) Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 38 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Mva.-fritak for økologisk mat unntatt økologisk kjøtt (redusert sats) Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 37 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Mva.-fritak for økologisk mat Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 27 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Proveny- og klimaeffekt ved å øke grunnavgiften på mineralolje Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 16 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Fradrag for gaver til frivillige organisasjoner Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 12 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Økt samlet grense i BSU Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 5 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Endringer i trinnskatt kombinert med spørsmål nr. 3 og 4 Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 997 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 16.10.2019
  Endre satsene i reisefradraget Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 996 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 16.10.2019
  Redusere bunnbeløpet i reisefradraget Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 995 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 16.10.2019
  Redusere bunnbeløpet i reisefradraget Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 981 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 16.10.2019
  Inntektsbortfall eiendomsskatt Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 925 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 16.10.2019
  Oppheve fritak for avgift på utslipp av NOx for fartøy, luftfartøy og fiske i internasjonalt farvann Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 57 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019

  Økt veibruksavgift på bensin

  Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 535 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 16.10.2019

  prog. formuesskatt

  Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 25 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 07.10.2019

  Endringer i foreldrefradraget

  Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 116 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 10.10.2019

  Skatte- og avgiftsendringer 2014-2020

  Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 994 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 16.10.2019

  Samlede endringer i reisefradraget 2013-2020

  Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 311 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 16.10.2019

  Skattefunn - Fordeling på næringer

  Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 300 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2019
  Skattefunn - Begrensning til kjøp av FoU-tjenester innenfor EØS Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 299 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2019
  Skattefunn - Provenyeffekt av endringer Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 29 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 07.10.2019

  Endringer i reisefradraget

  Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 270 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 16.10.2019

  Provenyeffekt av pris- og lønnsvekstjustering av avgiften på tobakk og alkohol

  Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Korrigert svar på spørsmål 252 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 09.10.2019

  Oppheve fritak for grunnavgift på mineralolje i luftfarten

  Publisert: 22.10.2019 08:30
 • Svar på spørsmål 351 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 10.10.2019

  Foreldrefradrag

  Publisert: 22.10.2019 08:30

  Ber om svar på følgende spørsmål om foreldrefradraget:

  - Hva er proveny av å fjerne foreldrefradraget?

  - Hva er fordelingseffekten av å fjerne foreldrefradraget?

  - Er det mulig å framstille fordelingseffekten i en tabell hvor kun barnefamilier er inkludert, og hvordan ser i så fall fordelingen ut med en slik forutsetning?

  - Hvor mye kan barnehageprisen senkes med om man bruker hele det påløpte provenyet til å senke maksprisen i barnehagen?

  I regjeringens budsjettforslag for 2020 videreføres satsene i foreldrefradraget nominelt. Det innebærer at foreldre med dokumentert utgifter til pass og stell av barn kan få 25 000 kroner i fradrag for det første barnet og 15 000 kroner i fradrag for hvert barn utover det første.

  Å avvikle foreldrefradraget anslås å øke provenyet med 2 036 mill. kroner påløpt og 1 629 mill. kroner bokført sammenlignet med regjeringens forslag for 2020.

  Tabell 1 nedenfor viser fordelingsvirkninger for alle personer 17 år og eldre av å avvikle foreldrefradraget. Endringene i gjennomsnittlig skatt i ulike inntektsintervaller er beregnet i forhold til regjeringens forslag for 2020.

  Tabell 1 Anslåtte fordelingsvirkninger av å avvikle foreldrefradraget for. Alle personer 17 år og eldre. Sammenlignet med regjeringens forslag for 2020.
  Bruttoinntekt Antall Gjennom-snittlig skatt i referanse-alternativet. Prosent Gjennom-snittlig skatt i referanse-alternativet. Kroner Gjennom-snittlig endring i skatt. Kroner Endring i pst. av brutto-inntekten
  0 - 150 000 kr 518 600 5,4 3 200 0 0,0
  150 000 - 200 000 kr 183 100 6,5 11 400 100 0,0
  200 000 - 250 000 kr 295 100 7,9 17 800 100 0,1
  250 000 - 300 000 kr 311 600 12,5 34 400 200 0,1
  300 000 - 350 000 kr 343 400 16,1 52 300 300 0,1
  350 000 - 400 000 kr 327 500 18,6 69 600 400 0,1
  400 000 - 450 000 kr 323 600 20,5 87 300 500 0,1
  450 000 - 500 000 kr 319 800 21,9 103 800 600 0,1
  500 000 - 600 000 kr 559 500 23,3 127 900 700 0,1
  600 000 - 750 000 kr 546 000 25,3 168 200 800 0,1
  750 000 - 1 mill.kr 371 100 28,6 244 200 800 0,1
  1 mill. kr og over 305 200 34,7 575 400 800 0,0
  I alt 4 404 500 24,7 125 200 500 0,1
  Kilde: Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrås skattemodell, LOTTE-Skatt.  

  Tabell 2 nedenfor viser fordelingsvirkninger kun for personer 17 år og eldre som får endret skatt som følge av å avvikle foreldrefradraget. Endringene i skatt er beregnet i forhold til regjeringens forslag for 2020. Mange barnefamilier påvirkes av fjerningen av foreldrefradraget, men ikke alle. Tabell 2 omfatter for eksempel ikke personer i barnefamilier hvor eldste barn er over 12 år (høyeste alder på barnet som gir rett til foreldrefradrag), eller barnefamilier med for lav inntekt til å få glede av foreldrefradraget.

  Tabell 2 Anslåtte fordelingsvirkninger av å avvikle foreldrefradraget. Alle personer 17 år og eldre med endret skatt. Sammenlignet med regjeringens forslag for 2020.
  Bruttoinntekt Antall Gjennom-snittlig skatt i referanse-alternativet. Prosent Gjennom-snittlig skatt i referanse-alternativet. Kroner Gjennom-snittlig endring i skatt Endring i pst. av brutto-inntekten
  0 - 150 000 kr 2 200 8,9 11 500 1 900 1,5
  150 000 - 200 000 kr 5 700 9,7 17 300 2 600 1,4
  200 000 - 250 000 kr 11 700 11,0 25 000 3 000 1,3
  250 000 - 300 000 kr 19 400 11,9 32 900 3 200 1,2
  300 000 - 350 000 kr 24 700 14,3 46 500 3 500 1,1
  350 000 - 400 000 kr 31 400 16,7 62 900 3 700 1,0
  400 000 - 450 000 kr 40 900 18,7 79 800 3 800 0,9
  450 000 - 500 000 kr 49 800 20,1 95 400 3 800 0,8
  500 000 - 600 000 kr 104 200 21,9 120 200 3 900 0,7
  600 000 - 750 000 kr 109 600 24,2 160 900 3 800 0,6
  750 000 - 1 mill.kr 76 900 28,0 239 900 3 900 0,5
  1 mill. kr og over 62 000 34,5 547 600 4 000 0,3
  I alt 538 400 26,0 175 900 3 800 0,6
  Kilde: Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrås skattemodell, LOTTE-Skatt.  

  Å avvikle foreldrefradraget anslås som nevnt å øke provenyet med 2 036 mill. kroner påløpt. Dette gir rom for å redusere maksimalprisen på foreldrebetalingen i barnehage med om lag 730 kroner.

  Beregningene er basert på Statistisk sentralbyrås modell LOTTE-Skatt. Datagrunnlaget for modellen er et utvalg fra Statistisk sentralbyrås inntektsstatistikk for husholdninger for 2017. Denne statistikken gir informasjon om sammensetningen av inntekt og formue for hele befolkningen. Datagrunnlaget er fremskrevet til 2020. Beregningene kan være usikre bl.a. fordi datagrunnlaget ikke omfatter alle skattytere og er sjablonmessig fremskrevet. Modellen tar heller ikke hensyn til mulige endringer i atferden som følge av endringer i skattereglene.

 • Svar på spørsmål 298 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2019
  Skattefunn - Provenyeffekt av endringer Publisert: 22.10.2019 08:29
 • Svar på spørsmål 297 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2019
  Skattefunn - Provenyeffekt av endringer Publisert: 22.10.2019 08:29
 • Svar på spørsmål 296 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2019
  Skattefunn - Skatteutgift per år Publisert: 22.10.2019 08:29
 • Svar på spørsmål 276 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2019
  Oppheve fritaket for grunnavgift på mineralolje i luftfarten Publisert: 22.10.2019 08:29
 • Svar på spørsmål 269 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 09.10.2019
  Returordning for kasserte fritidsbåter Publisert: 21.10.2019 15:58
 • Svar på spørsmål 268 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 09.10.2019
  Klimasats Publisert: 21.10.2019 15:58
 • Svar på spørsmål 265 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 09.10.2019
  Miljøkonsulent i kommunene Publisert: 21.10.2019 15:58
 • Svar på spørsmål 110 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 07.10.2019
  Økt statlig bidrag til kollektivprosjekter Publisert: 21.10.2019 15:58
 • Svar på spørsmål 109 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 07.10.2019
  Budsjettmessige konsekvenser av å øke statens bidrag til store kollektivprosjekter Publisert: 21.10.2019 15:58
 • Svar på spørsmål 81 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019

  Effekt på klimagassutslipp under programkategori 12.60

  Publisert: 21.10.2019 15:58
 • Svar på spørsmål 80 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019

  Effekt på klimagassutslipp under programkategori 12.30

  Publisert: 21.10.2019 15:58
 • Svar på spørsmål 65 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019

  Proveny- og klimaeffekt ved å øke CO2-avgiften for innenriks luftfart

  Publisert: 21.10.2019 15:17
 • Svar på spørsmål 86 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 07.10.2019
  Makspris kommunal kulturskole Publisert: 21.10.2019 14:36
 • Svar på spørsmål 170 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 11.10.2019

  Regionale helseforetak - kostnader for bruk av innleid personell

  Publisert: 21.10.2019 13:52
 • Svar på spørsmål 37 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 07.10.2019

  Befolkning og sysselsetting

  Publisert: 21.10.2019 13:51
 • Svar på spørsmål 316 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 16.10.2019
  Gaveforsterkningsordningen Publisert: 21.10.2019 13:47
 • Svar på spørsmål 156 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Gebyr for økologisk produksjon Publisert: 21.10.2019 13:47
 • Svar på spørsmål 145 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Rusarbeid - statlig finansierte sprøyterom Publisert: 21.10.2019 13:47
 • Svar på spørsmål 476 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2019
  Aktivitetsvekst i sykehusene - andel fra private aktører i fritt behandlingsvalg Publisert: 21.10.2019 13:47
 • Svar på spørsmål 428 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2019
  Folkehelse - mål om reduksjon av smittsomme sykdommer Publisert: 21.10.2019 13:47
 • Svar på spørsmål 409 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2019
  Private helseforsikringer - omsetningen fra 2005 og frem til 2019 Publisert: 21.10.2019 13:47