Meld. St. 1

(2019–2020)

Nasjonalbudsjettet 2020

Tilråding fra Finansdepartementet 27. september 2019, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Solberg)

Dokumentet i pdf-format