Prop. 1 S

(2019–2020)

Tilråding frå Barne- og familiedepartementet 20. september 2019, godkjend i statsråd same dagen. (Regjeringa Solberg)

Dokumentet i pdf-format