Prop. 1 S

(2019–2020)

(i 1 000 kr)

Tiltak

Tilskudd 2019

Bibliotektjeneste i fengsel

26 915

Døves tidsskrift

450

Finsk bibliotektjeneste

425

Norges blindeforbund – Punktskrifttrykkeriet

5 250

Lyd- og videoboktiltak

1 000

Norsk Bibliotekforening

500

Tiltak døvblinde

4 950

Døves media

6 750

Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde

300

Leksikon

5 500

Sum

52 040