Prop. 1 S

(2019 – 2020)

Tilråding fra Olje- og energidepartementet 20. september 2019, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Solberg)

Dokumentet i pdf-format