Tabell 6.1 Oversikt ansatte

Arbeidsforhold

Årsverk

Utenriksdepartementet (Oslo)

840

826

Utenriksdepartementet (utsendte ved utenriksstasjonene)

607

603

Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)

274

265

Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec)

39

38

Lokalt ansatte ved utenriksstasjonene og ansatte i Norfund er ikke med i oversikten

Kilde: Difi.no/SSB for 2018