Prop. 1 S

(2019–2020)

Tilråding frå Kunnskapsdepartementet 20. september 2019, godkjent i statsråd same dag. (Regjeringa Solberg)

Dokumentet i pdf-format