Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

AgderRogalandVestfold og TelemarkVikenVestlandMøre og RomsdalTrøndelagTroms og FinnmarkNordlandOsloInnlandetSvalbard

Den fylkesvise fordelingen av statsbudsjettet for 2020 gir en oversikt over mange av de viktigste forslagene i statsbudsjettet. Ønsker du en grundigere og mer detaljert oversikt over de enkelte budsjettforslagene, kan du slå opp i fagproposisjonene for hvert departement eller i Statsbudsjettet 2020.

Den fylkesvise fordelingen er laget på bakgrunn av innspill fra fagdepartementene og Finansdepartementet.