Spørsmål knyttet til korona-tiltak

Søk i spørsmål og svar

Begrens listen på kategori
Begrens listen på parti
SorteringOversikt over alle spørsmål

 • Svar på spørsmål 38 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 27.03.2020
  CO2-avgift på naturgass og LPG til bruk i industrien Publisert: 06.04.2020 08:58
 • Svar på spørsmål 53 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 04.04.2020
  Midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall Publisert: 06.04.2020 08:55
 • Svar på spørsmål 14 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 04.04.2020
  Midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall Publisert: 06.04.2020 08:55
 • Svar på spørsmål 78 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 03.04.2020
  Midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall Publisert: 06.04.2020 08:55
 • Svar på spørsmål 83 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 04.04.2020
  Midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall Publisert: 06.04.2020 08:55
 • Svar på spørsmål 143 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 04.04.2020
  Midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall Publisert: 06.04.2020 08:55
 • Svar på spørsmål 131 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 04.04.2020
  Midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall Publisert: 06.04.2020 08:55
 • Svar på spørsmål 129 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 04.04.2020
  Midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall Publisert: 06.04.2020 08:55
 • Svar på spørsmål 111 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 04.04.2020
  Midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall Publisert: 06.04.2020 08:55
 • Svar på spørsmål 119 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 04.04.2020
  Midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall Publisert: 06.04.2020 08:55
 • Svar på spørsmål 112 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 04.04.2020
  Midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall Publisert: 06.04.2020 08:55
 • Svar på spørsmål 109 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 04.04.2020
  Midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall Publisert: 06.04.2020 08:55
 • Svar på spørsmål 110 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 04.04.2020
  Midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall Publisert: 06.04.2020 08:55
 • Svar på spørsmål 105 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 04.04.2020
  Midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall Publisert: 06.04.2020 08:55
 • Svar på spørsmål 107 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 04.04.2020
  Midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall Publisert: 06.04.2020 08:55
 • Svar på spørsmål 106 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 04.04.2020
  Midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall Publisert: 06.04.2020 08:55
 • Svar på spørsmål 104 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 04.04.2020
  Midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall Publisert: 06.04.2020 08:55
 • Svar på spørsmål 103 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 04.04.2020
  Midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall Publisert: 06.04.2020 08:55
 • Svar på spørsmål 102 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 04.04.2020
  Midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall Publisert: 06.04.2020 08:55
 • Svar på spørsmål 10 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 04.04.2020

  Midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall

  Publisert: 06.04.2020 08:55
 • Svar på spørsmål 151 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 04.04.2020

  Midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall

  Publisert: 06.04.2020 08:55
 • Svar på spørsmål 108 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 04.04.2020
  Utbyttebegrensninger og inntektsforskjeller Publisert: 05.04.2020 21:51
 • Svar på spørsmål 51 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 04.04.2020
  Midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall Publisert: 05.04.2020 21:50
 • Svar på spørsmål 126 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 04.04.2020
  Midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall Publisert: 05.04.2020 21:50
 • Svar på spørsmål 53 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 04.04.2020
  Provenyeffekter Publisert: 05.04.2020 21:47
 • Svar på spørsmål 50 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 04.04.2020
  Husleie Publisert: 05.04.2020 21:47
 • Svar på spørsmål 52 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 04.04.2020
  Provenyeffekter Publisert: 05.04.2020 21:47
 • Svar på spørsmål 60 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 04.04.2020
  Spørsmål om gitte kostnader for aviser vil inngå i beregningsgrunnlaget i kompensasjonsordningen Publisert: 05.04.2020 21:47
 • Svar på spørsmål 58 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 04.04.2020
  kultur og skatteplikt Publisert: 05.04.2020 21:47
 • Svar på spørsmål 59 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 04.04.2020
  Om spesifikke kostnadstyper for radiokanaler vil inngå i beregningsgrunnlaget i kompensasjonsordningen Publisert: 05.04.2020 21:47
 • Svar på spørsmål 55 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 04.04.2020
  Egenandel og minsteutbetaling Publisert: 05.04.2020 21:47
 • Svar på spørsmål 56 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 04.04.2020
  Behandling av ulike organisasjonsformer og mulighet for å anse avdeling som enhet Publisert: 05.04.2020 21:47
 • Svar på spørsmål 54 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 04.04.2020
  Økonomiske vanskeligheter Publisert: 05.04.2020 21:47
 • Svar på spørsmål 52 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 04.04.2020
  Sesongbedrifter - om alternativ modell Publisert: 05.04.2020 21:47
 • Svar på spørsmål 18 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 04.04.2020
  Husleie - svensk modell Publisert: 05.04.2020 21:47
 • Svar på spørsmål 16 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 04.04.2020
  Husleie Publisert: 05.04.2020 21:47
 • Svar på spørsmål 17 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 04.04.2020
  husleie Publisert: 05.04.2020 21:47
 • Svar på spørsmål 13 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 04.04.2020
  Statistikk over husleie Publisert: 05.04.2020 21:47
 • Svar på spørsmål 15 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 04.04.2020
  Husleie Publisert: 05.04.2020 21:47
 • Svar på spørsmål 82 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 03.04.2020
  Provenyeffekter Publisert: 05.04.2020 21:47
 • Svar på spørsmål 81 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 03.04.2020
  Provenyeffekter Publisert: 05.04.2020 21:47
 • Svar på spørsmål 80 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 03.04.2020
  Vedlikeholdskostnader for alpinanlegg i kompensasjonsordningen Publisert: 05.04.2020 21:47
  Alpinanleggene har blitt pålagt å stenge og har store lovpålagte vedlikeholdskostnader. I hvilken grad regnes lovpålagt vedlikehold av alpinanlegg som en uunngåelig fast kostnad i regjeringens forslag til kompensasjonsordning der ordningen ser ut til å kun gjelde kostnader påløpt i mars, april og mai?

  I selve lovforslaget om ny lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall, fremmet i Prop. 70 LS (2019?2020), fremgår det at tilskudd fastsettes på grunnlag av foretakets omsetningsfall og faste, uunngåelige kostnader i den måneden tilskuddet gjelder. Etter § 5 andre ledd i lovforslaget kan departementet gjennom forskrift gi regler om hvilke kostnader som skal regnes som faste, uunngåelige kostnader.

  I proposisjonens punkt 2.3.5 omtaler departementet noe nærmere hva som skal anses som faste, uunngåelig kostnader. Denne omtalen vil ligge til grunn for arbeidet med å definere kvalifiserende kostnader nærmere i forskrift.

  Departementet skriver blant annet at uunngåelige, faste kostnader vil falle i kategoriene leie av lokale, lys og varme, vann og avløp, forsikring, leie av utstyr og transportmidler, samt netto rentekostnader. Videre skriver departementet at uunngåelige kostnader vil bli definert som kostnader som ikke kan reduseres på kort sikt i takt med aktivitetsnivået. Kostnadene må kunne dokumenteres med kontrakt, avtale o.l. inngått før 1. mars. Kostnader nevnt her, som knytter seg til tidsbegrensede oppdrag, leveranser o.l., vil ikke medregnes som faste, uunngåelige kostnader.

  Departementet skriver også i proposisjonen at foretak som er nedstengt ved statlig vedtak, og som etter annet lovverk er avskåret fra å permittere, kan regne visse, nødvendige lønnskostnader som uunngåelig fast kostnad. Departementet påpeker at det vil være krevende for støttemottaker og forvaltningsmyndighet å vurdere hvilke lønnskostnader som reelt er uunngåelige. Muligheten for å inkludere slike lønnskostnader vil derfor kunne gi betydelig høyere administrative kostnader ved ordningen og forsinke saksbehandlingen der søknad behandles manuelt.

  Departementet vil i forskrift gi nærmere bestemmelser om hva som vil regnes som uunngåelige faste kostnader. Departementet tar sikte på at forskriften skal definere uunngåelige, faste kostnader på en slik måte at det må foretas minst mulig skjønnsmessige vurderinger av Skatteetaten, som skal forvalte ordningen. Definisjonen bør omfatte kostnader som lar seg kategorisere innenfor velkjente kostnadstyper, og hvor det er mulig å dokumentere at kostnadene er uunngåelig.

  Særlig om vedlikeholdskostnader

  I proposisjonen angir ikke departementet vedlikeholdskostnader spesifikt som faste, uunngåelige kostnader.

  Mange virksomheter benytter tiden med pålagt nedstegning til å utføre vedlikehold. Det kan være både pålagt, periodisk vedlikehold og vedlikehold og oppgraderinger som ikke må gjennomføres på et bestemt tidspunkt. Generelt må det antas at vedlikeholdskostnader ikke er en direkte følge av nedstegningen, men ville påløpe uansett, eventuelt på et annet tidspunkt.

  Dersom vedlikeholdskostnader hadde inngått som uunngåelige, faste kostnader i kompensasjonsordningen, vil det kunne gi sterke insentiver til å utføre vedlikehold i de månedene ordningen gjelder for, og dermed gjøre tilskuddene større enn det formålet med ordningen tilsier. Det måtte i tilfelle ha blitt stilt opp et krav om at vedlikeholdet var strengt nødvendig. Et slikt krav kan både være krevende for departementet å definere, krevende å vurdere for støttemottaker og å kontrollere og håndheve for tilskuddsmyndigheten. Videre vil vedlikeholdskostnader kunne bestå av en rekke ulike kostnadselementer, som ulik vareinnsats, lønnskostnader, leiekostnader og innkjøp av tjenester. Dette vil gjøre det spesielt krevende å kontrollere om oppgitte kostnader fyller kriteriene.

  Mulighet til å få medregne vedlikeholdskostnader som faste, uunngåelige kostnader i ordningen vil etter departementets vurdering forutsette mange krevende, manuelle vurderinger av søknader om støtte. Det vil også svekke kontrollmulighetene i ordningen. Departementet tar derfor ikke sikte på at vedlikeholdskostnader skal kunne inngå som faste, uunngåelige kostnader i ordningen.

  Departementet gjør generelt oppmerksom på at mange, detaljerte føringer og forutsetninger for ordningen, kan gi økt risiko for gjennomføringen.

  Om sesongbedrifter og kompensasjonsordningen

  For selskaper som har store deler av inntekten sin konsentrert til perioden med virusutbrudd, men kostnader gjennom hele året, vil modellen kompensasjonsordningen er bygget på, kunne slå ut skjevt. Modellen er utformet med sikte på å treffe bredt med stor grad av automatisering, for å få den raskt i gang. Det gjør samtidig at den ikke treffer alle bedrifter like godt.

  Dersom modellen skulle tatt hensyn til svingninger i inntekter gjennom året, måtte det vært gjort symmetrisk for bedrifter med forholdsvis høye inntekter i mars og bedrifter med forholdsvis lave inntekter i mars, sammenlignet med andre tider på året. Dersom modellen skulle inkludere en mekanisme for å fordele kostnader etter sesongvariasjoner i omsetning, vil det kunne være EØS-rettslig problematisk om dette bare skal gjelde de som kommer positivt ut av en slik beregningsmetode. Departementet har ikke hatt anledning til en full utreding av muligheten for å ivareta sesongbedrifter innenfor ordningen, men det er særlig viktig å sikre at valgene vi tar er i tråd med EØS artikkel 61 (2) b. Dernest vil det være nødvendig å kunne finne en objektiv og automatisert måte å inkludere en sesongmessig justeringsfaktor for de faste kostnadene. Å gå videre med dette kan utgjøre en vesentlig risiko for gjennomføringen av ordningen.

  I den grad virksomheter ikke omfattes av målrettede tiltak mot deres næring, og heller ikke får kompensasjon gjennom den foreslåtte kompensasjonsordningen, bør eventuelle tiltak mot slike virksomheter vurderes særskilt, og ikke ved endringer i den brede kompensasjonsordningen. Regjeringen vil eventuelt komme tilbake til spørsmålet på egnet måte.

  Det vises til svar på spørsmål nummer 144 fra Arbeiderpartiets fraksjon og nummer 52 fra Senterpartiets fraksjon.

 • Svar på spørsmål 150 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 04.04.2020
  Uunngåelige lønnskostnader Publisert: 05.04.2020 21:47
 • Svar på spørsmål 149 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 04.04.2020
  Nødvendige lønnsutgifter i nedstengte virksomheter Publisert: 05.04.2020 21:47
 • Svar på spørsmål 145 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 04.04.2020
  Vurdering av hvordan nedskalering av leiekostnader vil gi insentiv til lavere leie Publisert: 05.04.2020 21:47
 • Svar på spørsmål 146 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 04.04.2020
  Vurdering av risiko for at husleie til nærstående ikke er på armlengdes vilkår Publisert: 05.04.2020 21:47
 • Svar på spørsmål 142 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 04.04.2020
  Statlige, fylkeskommunale og kommunale selskaper Publisert: 05.04.2020 21:47
 • Svar på spørsmål 144 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 04.04.2020
  Sesongvariasjoner Publisert: 05.04.2020 21:47
 • Svar på spørsmål 140 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 04.04.2020
  Beløpsgrense for konsern Publisert: 05.04.2020 21:47
 • Svar på spørsmål 141 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 04.04.2020
  Om ideelle virksomheter/stiftelser kan benytte ordningen Publisert: 05.04.2020 21:47
 • 1 2 3 4 5 6 7 8 > »