Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Alderspensjon

Regjeringen foreslår å bevilge 244,3 milliarder kroner til alderspensjon i 2020. Sammenlignet med Saldert budsjett for 2019 er det en økning på om lag 12,1 milliarder kroner, eller 5,2 prosent. Vi forventer at utgiftene blir lavere i 2020 enn hva de ville vært uten pensjonsreformen.

Vi forventer at antall alderspensjonister øker fra 949 250 i 2019 til 969 500 i 2020.

Det har vært en sterk økning av alderspensjonister under 67 år siden det ble mulig med fleksibelt uttak av alderspensjon for de mellom 62 og 75 år i 2011. Nå ser det ut til at dette stabiliserer seg, og utgiftene til tidlig uttak har flatet ut etter 2016. Derfor legger vi til grunn at antallet alderspensjonister under 67 år vil være 92 150 i 2019 og 91 900 i 2020.