Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Alis-avtaler for fastleger

Regjeringen foreslår å etablere en tilskuddsordning på 48 millioner kroner for fastleger som er under spesialisering i allmennmedisin. Tilskuddsordningen forutsetter en kommunal egenandel på 20 prosent (12 millioner kroner) slik at tilskuddsordningen blir på totalt 60 millioner kroner.

Høsten 2019 vil regjeringen lyse ut 100 Alis-avtaler (spesialisering innen allmennmedisin) for næringsdrivende fastleger. I 2020 foreslår regjeringen midler til ytterligere 100 avtaler.