Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Arbeidsavklaringspenger – endringer i minsteytelse

Regjeringen foreslår to regelverksendringer for arbeidsavklaringspenger (AAP):

  • Redusere minsteytelsen i AAP fra 2G til 2/3 av 2G for nye mottakere under 25 år.
  • Avvikle ung ufør-tillegget i AAP for alle nye mottakere, uavhengig av alder (ikke for uføre).

Budsjetteffekten av de to endringene er samlet beregnet til en innsparing på 119 millioner kroner i 2020. Regjeringen foreslår å bruke beløpet vi sparer inn på å styrke oppfølgingen av unge på AAP.

I dag er nivået på minsteytelsen for arbeidsavklaringspenger 2G (per mai 2019 – 199 716 kroner). Analyser fra sysselsettingsutvalget viser at minsteytelsen utgjør vesentlig høyere inntekt for unge mellom 18 og 25 år enn gjennomsnittlig inntekt for dem som ikke mottar trygd i samme aldersgruppe (inkludert studiestøtte). Minsteytelsen er også høyere enn i sammenliknbare ordninger som stønaden i kvalifiseringsprogrammet og introduksjonsordningen.

På kort sikt er det uheldig at det kan være mer lønnsomt å motta arbeidsavklaringspenger enn å arbeide eller ta utdanning. Og på lang sikt er det økt risiko for varig utenforskap.