Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Arbeidsavklaringspenger

Regjeringen foreslår å bevilge 28,5 milliarder kroner til arbeidsavklaringspenger i 2020. Det er en reduksjon på 3,2 milliarder kroner sammenlignet med Saldert budsjett for 2019.

Reduksjonen skyldes i hovedsak at vi forventer at antall mottakere av arbeidsavklaringspenger vil synke. Vi anslår at det vil være omtrent 111 100 mottakere i 2020, mot omtrent 117 900 i 2019.

Se også Arbeidsavklaringspenger – Endringer i minsteytelse