Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Arbeidsmarkedstiltak

Regjeringen prioriterer fortsatt grupper som stiller svakere i arbeidsmarkedet for arbeidsmarkedstiltak i 2020. Det vil si ungdom, langtidsledige og innvandrere fra land utenfor EØS-området.

Omfanget av tiltak blir tilpasset situasjonen i arbeidsmarkedet.

Etter oljeprisfallet i 2014 ble innsatsen for arbeidsledige betydelig økt. De gode utsiktene for arbeidsmarkedet i 2020 betyr at tiltaksomfanget kan reduseres noe.

Bevilgningen for 2020 vil gi rom for å gjennomføre om lag 56 000 tiltaksplasser for ledige og personer med nedsatt arbeidsevne. Arbeids- og velferdsetaten prioriterer tiltak etter hva som har best effekt for å få arbeidssøkere og personer med nedsatt arbeidsevne ut i jobb. Derfor kan antallet realiserte tiltaksplasser være ulikt fra det vi beregner på forhånd.