Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Arv – ny arvelov

Regjeringen foreslår å bevilge 8,1 millioner kroner til tiltak i domstolenes saksbehandlingssystem i forbindelse med innføring av ny arvelov i 2020.