Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Avskrivningssatser

Regjeringen foreslår at kostnadene til planter og planting ved etablering av fruktfelt og bærfelt kan avskrives med henholdsvis 10 og 20 prosent årlig. Se omtale i Prop. 1 LS (2019−2020), punkt 8.3.

For øvrig foreslår regjeringen ingen endringer i avskrivningssatsene for 2020. Se Prop. 1 LS (2019−2020), tabell 1.5.