Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Barnevern – hjelpetiltaksarbeid

Regjeringen foreslår om lag 11 millioner kroner til å styrke barnevernets hjelpetiltaksarbeid. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har utviklet en ny grunnmodell som skal bidra til at barnevernstjenesten jobber mer systematisk, tar i bruk mer virksomme tiltak og sørger for at hjelpen de gir er bedre tilpasset barnas- og familienes behov. Midlene skal gå til å prøve ut grunnmodellen i utvalgte kommuner.