Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Barnevern – kommunale veiledningsteam

Regjeringen foreslår 2 millioner kroner til å utvide tilbudet med veiledningsteam. Veiledningsteam skal følge opp kommuner med store utfordringer for å få på plass bedre barnevernstjenester. Utfordringene er størst i de tre nordligste fylkene, og utvidelsen av tilbudet skal gi rom til å prioritere disse.