Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Besøkssentre

Besøkssentre for natur skal formidle kunnskap om nasjonalparker, villrein, våtmark, rovvilt, fugl og villaks. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til besøkssentre for natur med 6,3 millioner kroner. De foreslår også å etablere tre nye besøkssentre knyttet til Lofotodden, Jomfruland og Raet nasjonalparker. I tillegg foreslår regjeringen midler til besøkssenteret for rovdyr i Hedmark og driftstilskudd til Atlanterhavsparken i Ålesund.