Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Bistandsbudsjettet

Regjeringen foreslår å øke bistandsbudsjettet med 3,6 prosent, fra 37,8 milliarder kroner i 2019 til 39,2 milliarder i 2020.

Regjeringen fortsetter satsingen på de fem tematiske hovedprioriteringene i utviklingspolitikken: helse; utdanning; næringsutvikling, landbruk og fornybar energi; klima, miljø og hav og humanitær bistand.

Regjeringen foreslår å prioritere følgende områder særskilt på bistandsbudsjettet i 2020:

  • nødhjelp, humanitær bistand og stabilisering av land i krise og konflikt
  • menneskerettigheter
  • klimatilpasning, forebygging av naturkatastrofer og bekjempelse av sult
  • sårbare og marginaliserte grupper
  • Afrika sør for Sahara og minst utviklede land (MUL)