Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Bokført

Endringer i skatter og avgifter betegnes gjerne som påløpte eller bokførte. Påløpt proveny er skatteforpliktelsen som oppstår som følge av en skatte- eller avgiftsendring. For et gitt år angir den bokførte provenyvirkningen endring i den faktiske innbetalingen.