Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

CO2-avgift – naturgass og LPG til enkelte industriprosesser

Regjeringen foreslår å fjerne fritaket for CO2-avgift på naturgass og LPG som leveres til bruk i
kjemisk reduksjon eller i elektrolyse, metallurgiske eller mineralogiske prosesser.

På grunn av svak krone foreslår regjeringen å øke redusert sats for naturgass til bruk som gir kvotepliktige utslipp til 0,061 kroner per Sm3 slik at den er i tråd med EØS-avtalen.

Se omtale i Prop. 1 LS (2019−2020), punkt 10.9.