Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

CO2-avgift – petroleumssektoren

Regjeringen foreslår å øke CO2-avgiften for petroleumssektoren med 5 prosent, fra 462 til 491 kroner per tonn CO2-ekvivalenter. Det meste av klimagassutslippene fra petroleumsvirksomheten er i tillegg omfattet av kvotesystemet.

Se omtale i Prop. 1 LS (2019−2020), punkt 10.10.