Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

CO2-avgift – kompensasjonsordning for fiskeflåten

Regjeringen foreslår å innføre full CO2-avgift for fiskeflåten fra 1.januar 2020. Vi foreslår å innføre en kompensasjonsordning basert på gjeldende refusjonssats på 1,06 kroner per liter.

Forslaget er å dele inn kompensasjonsordningen i tre grupper: kystflåten, havflåten og kystrekeflåten. Regjeringen foreslår en bevilgning på 255 millioner kroner i 2020. Kompensasjonsordningen er ikke ment å være en permanent løsning for fiskeflåten, og regjeringen legger opp til å fase den ut over tid.