Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

CO2-avgift – fiske og fangst i nære farvann

Regjeringen foreslår å fjerne den reduserte satsen i CO2-avgiften, og fritaket i CO2-avgiften for LPG og naturgass, levert til fartøy som driver fiske og fangst i nære farvann. Det innføres samtidig en kompensasjonsordning for å lette omstillingen for næringen.

Se omtale i Prop. 1 LS (2019−2020), punkt 10.9.