Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

CO2-håndtering

Regjeringen foreslår å bevilge 628 millioner kroner til arbeidet med CO2-håndtering i 2020.

Arbeidet skal bidra til å utvikle og demonstrere kostnadseffektiv teknologi for fangst og lagring av CO2 med sprednings­potensial. Innsatsen favner bredt, med forskning og demonstrasjon av teknologier for CO2-håndtering under CLIMIT-programmet, Teknologisenter for CO2-fangst på Mongstad (TCM) og arbeid med et fullskala demonstrasjonsanlegg for CO2-håndtering.

Det pågår forhandlinger om videre drift av på Mongstad etter at dagens avtale løper ut august 2020. Staten ønsker økt industri­deltakelse og –finansiering i en eventuell ny avtale. Gassnova og dagens industrideltakere arbeider med å effektivisere driften og rekruttere flere eiere og øke annen finansiering, blant annet gjennom større bidrag fra aktører som bruker testanlegget. Regjeringen vil ta endelig stilling til om de skal videreføre driften ved Mongstad når utkastet til ny avtale er klart og senest i forbindelse med revidert budsjett for 2020.

Les mer om omtalen i Olje- og energi­departementets Prop. 1 S (2019-2020), programkategori 18.40.

Se også pressemelding fra Olje- og energidepartementet