Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

CO2-kompensasjon

Regjeringen øker bevilgningen til CO2-kompensasjonsordningen for industrien med over 900 millioner kroner. Økningen skyldes i hovedsak økt kvotepris. I tillegg har Klima- og miljødepartementet vedtatt at Norske Skog Saugbrugs AS gis full CO2-kompensasjon for årene 2018-2020.