Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Dagpenger – fiskeindustrien

Fiskeindustrien har en rekke særregler for permitteringer, blant annet for hvor lenge permitterte kan motta dagpenger. Bakgrunen er at rammevilkårene for fiskeindustrien har vært mer uforutsigbare enn for andre næringer.

Over tid har antall permitteringer gått ned. Rammevilkårene har forandret seg, blant annet som følge av større fartøyer som er mindre sårbare for værforhold og fremveksten av oppdrettsnæringen. Når vi også har et godt arbeidsmarked, mener regjeringen at maksimal periode med dagpenger under permittering kan reduseres fra 52 til 26 uker i løpet av en periode på 18 måneder. Det tilsvarer reglene for permitterte i andre næringer. Tidligere har det vært opptil 52 uker. Perioden kan igjen bli bli utvidet inntil 52 uker ved ekstraordinære og uforutsette situasjoner.

Fiskeindustrien vil fortsatt ha andre særregler sammenlignet med regelverket for permitterte for øvrig.

Regjeringen foreslår at endringen trer i kraft 1. juli 2020. Regelendringen vil dermed ikke påvirke bevilgningen til dagpenger i 2020, men anslås å redusere utgiftene med 70 millioner kroner i 2021 og ytterligere 30 millioner kroner i 2022.