Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Digital økonomi og skatt

Regjeringen vil ha en bedre skattlegging av digitale, multinasjonale selskaper. Internasjonale problemer krever internasjonale løsninger, og Norge bidrar derfor aktivt til det internasjonale skattesamarbeidet om digital økonomi.

Vi har god erfaring med det internasjonale samarbeidet på skatteområdet. Gjennom OECD/G20s BEPS-prosjekt er det oppnådd enighet om en rekke tiltak mot uthuling av skattegrunnlag og overskuddsflytting.

Se omtale i Prop. 1 LS (2019−2020), kapittel 21.