Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Digitalisering i straffesakskjeden

Regjeringen foreslår å bevilge 30 millioner kroner til Elektronisk samhandling mellom aktørene i straffesakskjeden (ESAS). Dette skal bidra til en mer effektiv straffesakskjede og bedre kvalitet.

Det er etablert en effektiv og sikker digital felleskomponent for utveksling av data innen straffesakskjeden som heter Justishub. De 30 millioner kronene i 2020 skal særlig gå til å koble flere sentrale virksomheter i straffesakskjeden på Justishub, og utvikle nye løsninger som gjør det mulig å utveksle strukturert informasjon mellom fagsystemer for utvalgte arbeidsprosesser.