Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Dyrepoliti

Regjeringen følger opp Granavolden-plattformen ved å utvide ordningen med dyrepoliti ved å opprette en ny enhet i Troms politidistrikt. Ordningen organiseres som et samarbeid mellom politiet og Mattilsynet. Regjeringen foreslår derfor å bevilge 2 millioner kroner til politiet for å legge til rette for den nye enheten.

Regjeringen foreslår også 1 million kroner til Mattilsynets arbeid med å bekjempe alvorlig kriminalitet mot dyr.