Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

EØS-midlene

Regjeringen foreslår å bevilge 4,5 milliarder kroner i 2020 til oppfølging av Norges avtale med EU om EØS-midlene. Dette tilsvarer en økning på 1,7 milliarder kroner fra 2019.

For bevilgningsperioden fra 2016 til 2025 vil Norge bidra med om lag 27 milliarder kroner til de 15 mottakerlandene for EØS-midlene.

Det er per oktober 2019 undertegnet flerårige rammeavtaler med 14 av 15 mottakerstater: Romania, Bulgaria, Slovakia, Malta, Estland, Tsjekkia, Portugal, Hellas, Latvia, Polen, Slovenia, Litauen, Kroatia og Kypros. Det pågår forhandlinger med Ungarn.