Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

ESAs frivillige programmer

Regjeringen foreslår at Norge går inn for en videreføring av dagens nivå på norsk deltakelse i ESAs frivillige programmer. Vi foreslår å inngå nye flerårige forpliktelser for inntil 161 millioner euro for neste programperiode 2020-2028.

Som en del av dette forslaget, vil regjeringen innføre en øvre grense for årlige innbetalinger til ESA på 45 millioner euro. Et slikt tak på innbetalingene vil gi større forutsigbarhet i utbetalinger under den norske ESA-deltakelsen.