Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Eiendomsskatt – kommunesammenslåing

Regjeringen foreslår regler for samordning av eiendomsskatt ved kommunesammenslåing.

Regjeringen foreslår samtidig at den nye kommunen får en overgangsperiode på tre år til å samordne eiendomskatten i kommunen.

I tillegg foreslås det regler om satsøkning, taksering, utskrivingsalternativ, bunnfradrag og reduksjonsfaktor.

Forslaget følger opp Stortingets anmodningsvedtak nr. 189 (2018−2019).

Se omtale i Prop. 1 LS (2019−2020), kapittel 6.