Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Elavgift

Regeringen foreslår å prisjustere den ordinære satsen for elavgift. På grunn av svak krone forslår regjeringen å øke den reduserte satsen med 0,005 øre per kWh, slik at den er i overenstemmelse med EØS-avtalen. Regjeringen foreslår ingen endring av den ordinære satsen, utover prisjustering.

Se omtale i Prop. 1 LS (2019−2020), punkt 10.6.