Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Elektronisk kommunikasjon

Regjeringen foreslår å bevilge 141,4 millioner kroner til tilskudd til telesikkerhet og –beredskap. En andel av midlene foreslår regjeringen til Nasjonal kommunikasjonsmyndighets program for forsterket ekom i utsatte kommuner.

Som en del av bevilgningen til telesikkerhet og –beredskap foreslår regjeringen en bevilgning på 20 millioner kroner som skal legge til rette for flere fiberkabler til utlandet, slik at total ramme for satsningen blir 100 millioner kroner over tre år. Formålet med bevilgningen er å gjøre oss mindre sårbare enn i dag der vi kun bruker trasé via Sverige og Danmark. Bevilgningen vil samtidig kunne legge til rette for blant annet datasenterindustri, og bedre forbindelser langs kysten og til Nordområdene.