Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Europaforskning

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til europaforskning over UDs budsjett med 6 millioner kroner til totalt 16,6 millioner kroner i 2020. Dette er i tråd med regjeringens ambisjon i strategien for samarbeidet med EU.

For regjeringen er det viktig å ha bred og oppdatert kunnskap om det europeiske samarbeidet for å forstå endringer og møte de utfordringene og mulighetene som vil komme. Den økte støtten til europaforskning er avgjørende for å styrke de vitenskapelige fagmiljøene.