Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

F-35 kampfly

Regjeringen foreslår en samlet bevilgning til nye F-35 kampfly med baseløsning på om lag 6,8 milliarder kroner i 2020. Hoveddelen av midlene vil gå til å dekke delbetalinger for fly som allerede er i produksjon. Ut over dette vil de største utbetalingene gå til videreutvikling av flyene, inkludert integrasjonsarbeider for å kunne operere med Joint Strike Missile (JSM) fra F-35.

Stortinget vedtok våren 2012 at Forsvarets struktur skal inneholde inntil 52 kampfly av typen F-35 Lightning II. Anskaffelsen skal gjennomføres i perioden 2015 til 2024. Stortinget har så langt gitt fullmakt til å bestille 46 fly, inkludert fire fly til treningsformål stasjonert i USA.

Regjeringen ber om fullmakt til å anskaffe de siste seks av totalt 52 fly, med levering i 2024.