Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Fagfornyelsen

Regjeringen foreslår å bevilge totalt 250 millioner kroner til læremidler i forbindelse med innføringen av fagfornyelsen. Av disse midlene vil

  • 170 millioner kroner gå til å dekke merutgifter kommunene har til innkjøp av nye læremidler
  • 15 millioner kroner vil gå til å oversette, tilpasse og utvikle digitale læremidler på samisk
  • 15 millioner kroner vil gå til å utvikle av læremidler det ikke er kommersielt grunnlag for utvikling av, som for eksempel læremidler på nynorsk og læremidler i yrkesfag som har få elever.
  • Om lag 50 millioner kroner vil gå til en tilskuddsordning for innkjøp av digitale læremidler tilpasset fagfornyelsen. Disse midlene inngår som en del av den teknologiske skolesekken.