Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Fattigdomsbekjempelse

Regjeringen har slått fast at de skal trappe opp andelen av norsk bistand som går til de minst utviklede landene frem mot 2021. Det skal være et særlig fokus på land i Afrika sør for Sahara.

Andelen av den landfordelte bistanden som gikk til de minst utviklede landene (MUL) økte fra 48 prosent i 2016 til 53 prosent i 2018. I budsjettet for 2020 foreslår Regjeringen å øke støtten ytterligere.

Som et av flere tiltak foreslår regjeringen å øke regionbevilgningen for Afrika med 75 millioner kroner i 2020.