Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Fengsler – vedlikehold og nybygg

  • Regjeringen foreslår å bevilge 22 millioner kroner til rehabilitering av Ila fengsel og forvaringsanstalt.
  • Det er nødvendig å sette av midler til rehabilitere og bygge fengsler for å opprettholde nødvendige fengselsplasser med høyt sikkerhetsnivå.
  • Regjeringen foreslår å bevilge 17,5 millioner kroner til et forprosjekt for nytt fengsel i Oslo.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til investeringer i utstyr og inventar til nytt fengsel i Agder, som skal stå ferdig medio 2020.

Se også Kommunal- og moderniseringsdepartementets fagproposisjon.