Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Ferjer

Regjeringen foreslår å bevilge nær 1,5 milliarder kroner til statlig kjøp av riksveiferjetjenester.

Ferjetilbudet videreføres fra 2019 til 2020.

De siste årene har det blitt stilt krav til lav- eller nullutslippsteknologi ved anbudsutlysning av riksveiferjesamband. Dette vil bidra til å redusere utslippene fra ferjesektoren, men fører samtidig til økte kostnader. Statens vegvesen har inngått en utviklingskontrakt for hydrogenelektrisk ferje på sambandet rv. 13 Hjelmeland – Nesvik – Skipavik.

AutoPASS for ferje startet opp 1. januar 2019, og i løpet av første kvartal 2019 tok 10 nye riks- og fylkesveiferjesamband i bruk AutoPASS-brikker som betalingsmiddel. I løpet av 2020 vil det åpnes for at reisende kunne betale med AutoPASS-brikker på fire riksveiferjesamband og på en rekke fylkesveiferjesamband. AutoPASS brikkebetaling vil lette trafikkavviklingen og gjøre betalingen enklere. Departementet har bedt Statens vegvesen om å vurdere om vilkårene for å oppnå rabatter skal ligge nærmere tidligere ordninger.