Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Fiskere

Regjeringen foreslår å sende et forslag om innføring av kontantprinsipp for tidfesting av fiskeres andel av fiskefartøys fortjeneste (mannskapslott) på høring.

Se omtale i Prop. 1 LS (2019−2020), punkt 17.4.4.