Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Forenklinger i skatte- og avgiftslovgivningen

Et enklere regelverk vil kunne redusere kostnadene for både de skattepliktige og skattemyndighetene. Finansdepartementet fremmer nå enkelte forslag til forenklinger på skatte- og avgiftsområdet.

I budsjettet omtales viktige sammenhenger mellom forenkling, digitalisering og regelverk, i tillegg til forenklingsarbeid som er under arbeid i departementet.

Se omtale i Prop. 1 LS (2019−2020), kapittel 17.