Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Format for innsending av opplysninger til skattemeldingen

Regjeringen foreslår en endring i skatteforvaltningsloven som vil gi Skattedirektoratet hjemmel til å fastsette forskrift om hvilket format næringsdrivende må benytte ved innsending av opplysninger til skattemeldingen.

Se omtale i Prop. 1 LS (2019−2020), kapittel 15.