Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Formuesskatt

Regjeringen foreslår å videreføre formuesskattesatsen uendret på 0,85 prosent, og å videreføre bunnfradraget nominelt (1 500 000 kroner, 3 000 000 for ektefeller).

Se omtale i Prop. 1 LS (2019−2020), punkt 5.1.