Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Formuesverdi – aksjer i nystiftede selskaper

Regjeringen foreslår at ikke-børsnoterte aksjer i nystiftede selskaper ikke lenger skal verdsettes basert på aksjekapital og overkurs, men heller følge de samme reglene som andre ikke-børsnoterte aksjer.

Se omtale i Prop. 1 LS (2019−2020), punkt 5.2.