Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Forskning – langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Regjeringen foreslår å følge opp de overordnede målene og de langsiktige prioriteringene i langtidsplanen for forskning og høyere utdanning med 585 millioner kroner i økte bevilgninger i 2020.

Regjeringen foreslår å følge opp de tre opptrappingsplanene under langtidsplanen ved å øke bevilgningene med:

  • Teknologiløft: 198 millioner kroner
  • FoU for fornyelse og omstilling i næringslivet: 62 millioner kroner
  • Kvalitet i høyere utdanning: 55 millioner kroner